Τα 56 τμήματα ΑΕΙ – ΤΕΙ Νέων Τεχνολογιών

 


Από το alfavita.gr ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ


ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)


Σκοπός του τμήματος (Πολυτεχνείο Κρήτης) είναι η υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Δίνεται έμφαση στη χρήση και εφαρμογή των υπολογιστών: στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ).

Οι σπουδές στο τμήμα ( Πανεπιστήμιο Πάτρας) έχουν τον ίδιο ακριβώς σκοπό και το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά).


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Υ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΞΑΝΘΗ)


Σκοπός του τμήματος είναι η μελέτη, ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων & συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμού.


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ (ΒΟΛΟΣ)


Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι η προετοιμασία Μηχανικών με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου.


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)


Το Τμήμα (Πανεπιστήμιο Πατρών) καλύπτει τις περιοχές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις επιμέρους δραστηριότητες των Τομέων. Ο φοιτητής του Τμήματος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τομέων Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας - Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών - Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου.


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)


Ο σκοπός του νέου Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σύρος) είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια που ποικίλλουν από τις Γραφικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, τη Σχεδίαση Προϊόντων έως τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό.


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)


Σκοπός του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σάμος) είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε εφαρμογές: τηλεεργασίας- εκπαίδευσης από απόσταση - ελέγχου αερομεταφορών - διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας - τηλεϊατρικής - ηλεκτρονικού εμπορίου - διασύνδεσης ερευνητικών δικτύων - παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις - διαχείρισης οδικών δικτύων και μεταφορών.


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)


Σκοπός του τμήματοος είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)


Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Πειραιά) επικεντρώνει σε μαθήματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι πτυχιούχοι εργάζονται ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)


Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) στηρίζεται στις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και μάθησης, όπως η εκπαίδευση μέσω Η/Υ, προσομοιώσεις, παίγνια, ομαδικές εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, υπόδυση ρόλων κ.λπ. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς: Μάρκετινγκ - Διοίκηση Παραγωγής - Χρηματοοικονομικά - Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων κ.λπ. Επίσης σε ειδικότητες αιχμής όπως: Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων - Διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών κ.λ.π.


ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)


Αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)


Στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ)


Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια, που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών του στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση όχι μόνο της Επιστήμης των Υπολογιστών, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)


Η αποστολή του τμήματος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.


ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)


Το τμήμα λειτουργεί με πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985. Στα δεκαοκτώ χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Σήμερα, η σημαντική συνεισφορά του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών στη χώρα μας είναι ήδη αναγνωρισμένη.


ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)


Το Τμήμα στην πλήρη του ανάπτυξη προβλέπεται να χωρίζεται σε τρεις Τομείς: Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής - Τομέας Συστημάτων Λογισμικού -Τομέας Τεχνολογίας Υπολογιστών.


ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)


Το Τμήμα στην πλήρη του ανάπτυξη προβλέπεται να χωρίζεται σε τρεις Τομείς: Τομέας Επεξεργασίας Σήματος - Τομέας Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας - Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)


Το τμήμα έχει αποστολή να παρέχει το βασικό κορμό των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της Πληροφορικής και ταυτοχρόνως να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στον χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και Βιοπληροφορική.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)


Στόχος του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ειδικών στην Πολιτισμική Πληροφορική, δηλαδή στη σύνδεση των Πολιτισμικών Σπουδών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πολυμέσων (multimedia design). Συγκαταλέγεται στα τμήματα που παράγουν επιστήμονες της Πληροφορικής.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποβλέπουν i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.


ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΥΡΓΟΣ)


Το τμήμα (ΤΕΙ) λειτουργεί για πρώτη φορά από την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-4. Σκοπός του είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Η κύρια ειδίκευση στο τμήμα (ΤΕΙ) είναι η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Συστημάτων και ο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Λογισμικού Εφαρμογών και Συστημάτων.
Το τμήμα Πληροφορικής Αθήνας μετέχει στα προγράμματα ERASMUS, TEMPUS. Αρκετοί από τους αποφοίτους παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Το ποσοστό τους ανέρχεται στο 14.5% του συνόλου, εκτιμάται ως πολύ ικανοποιητικό και πιστεύεται ότι θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (ΤΕΙ) είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός εγκατάστασης, ο προγραμματισμός, η εποπτεία, η επέκταση, η συντήρηση και αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων, ψηφιακών και αναλογικών τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων κάθε μορφής, πολυμέσων και άλλων προηγμένων πληροφορικών δικτυακών εφαρμογών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (ΤΕΙ) καλύπτει την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας της Βιομηχανικής Πληροφορικής με έμφαση στους τομείς της ανάπτυξης εγκατάστασης, ελέγχου και επιτήρησης λογισμικού και υλικού πληροφορικών συστημάτων βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Το αντικείμενο σπουδών δίνει έμφαση στις εφαρμογές της Πληροφορικής, στην ανάπτυξη και διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και στην ανάπτυξη των τεχνικών των Πολυμέσων. Διδάσκονται Μαθήματα Ειδικότητας, όπως Παράλληλα Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες κ.ά., καθώς και Μαθήματα Επιλογής, όπως Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακό Video Ψηφιακή Τηλεόραση, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας κ.ά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ - ΣΠΑΡΤΗ)

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος (ΤΕΙ) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και των Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφορικών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών. Για την επίτευξη του στόχου καλύπτονται γνώσεις στα πεδία της παραγωγής Λογισμικού, Οργάνωσης Δικτύων και Πληροφορικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Το αντικείμενο σπουδών του καλύπτει τη γνωστική περιοχή της επιστήμης και των εφαρμογών της Πληροφορικής με έμφαση στο υλικό Η/Υ, την παραγωγή λογισμικού, τις επικοινωνίες και τα δίκτυα, καθώς και τα πληροφορικά συστήματα διοίκησης.

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Σκοπός του τμήματος (ΤΕΙ) είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στελεχών που θα ασχοληθούν στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε εφαρμογές στη γεωργία, την ιατρική, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την οικονομία, τη δημοσιογραφία.


ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ)

Τα γνωστικά αντικείμενα τoυ τμήματoς (ΤΕΙ) καλύπτoυν την Πληρoφoρική αλλά και τη Διoίκηση Επιχειρήσεων, Οικoνoμικά και Διoικητική επιστήμη. Ως πρoς τα μαθήματα ειδικότητας αναφέρoυμε ενδεικτικά: Μεταγλωττιστές, Επικοινωνία Ανθρώπου και μηχανής, Διαχείριση Έργων Πληρoφoρικής, Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης, Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση κ.ά.

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος (ΤΕΙ), καλύπτει τη χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίησή του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος (ΤΕΙ) είναι η οικονομική, διοίκηση, marketing, χρηματοοικονομική διοίκηση - λογιστική, ποσοτικές μέθοδοι, ειδικά μαθήματα προγραμματισμού, Η/Υ και πληροφορικά συστήματα και λοιπά μαθήματα επιλογής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΜΙΑ, ΧΑΝΙΑ)

Σκοπός του τμήματος (ΤΕΙ) είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σ' όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Σκοπός του τμήματος (ΤΕΙ) είναι η κατάρτιση ειδικών ικανών να συμμετέχουν στη μελέτη, στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης Η/Υ, ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και ρομπότ.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)


Σκοπός του (ΤΕΙ Μεσολογγίου) είναι να προσφέρει υψηλή τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση, στους τομείς των ασύρματων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση προηγμένων πληροφορικών και δικτυακών εφαρμογών.


ΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Οι βάσεις είναι υψηλές όχι όμως απλησίαστες ιδιαίτερα όταν ο υποψήφιος στοχεύει κάποιο τμήμα ΑΕΙ πέρα από Αθήνα - Θεσσαλονίκη ή κάποιο από τα τμήματα των ΤΕΙ που κρύβουν αρκετές ευκαιρίες.

Αν εξαιρέσουμε τα τμήματα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ (18.971 μόρια), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (17621 μόρια), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (18.492 μόρια), και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (18.107 μόρια) όλα τα υπόλοιπα το 2006 απαίτησαν βαθμολογία μικρότερη από 18.000 μόρια και ανάλογα το τμήμα και την έδρα είχαμε ΑΕΙ με βαθμολογικές απαιτήσεις κάτω από 11.500 μορίων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΓΡΙΝΙΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ μέχρι και 17.698 μόρια (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ).

Αντίστοιχα στα ΤΕΙ είχαμε αρκετά τμήματα με βαθμολογικές απαιτήσεις εξαιρετικά χαμηλές καθώς κυμαίνονταν ανάμεσα στα 8.503- 11.075 μόρια). Η περικοπή θέσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ Μηχανικών Η/Υ οξύνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί πιεστικές τάσεις ανόδου των βάσεων. Το σίγουρο είναι ότι αρκετοί αριστούχοι θα μείνουν εκτός των πρώτων προτιμήσεών τους.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια επιστημονικό αντικείμενο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών που να προσελκύει τόσες πολλές προτιμήσεις όσο οι σπουδές της Πληροφορικής.

Το 2004/05 έξι νέα τμήματα Νέων Τεχνολογιών ήρθαν να προστεθούν στα υπάρχοντα:
- Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου -
- Πληροφορικής Με Εφαρμογές Στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
- Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος Και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Διοίκησης Τεχνολογιών (Νάουσα) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Πληροφορικής Και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Και Δικτύων (Ναύπακτος) ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Από το 2005/06 λειτουργούν τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής Και Τηλεπικοινωνιών Δ. Μακεδονίας (Κοζάνης) και Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Σπάρτη- ΤΕΙ Καλαμάτας)

  Τελευταία ενημέρωση : 03/03/2011                                                                    Κατασκευή - Επιμέλεια Λ. ΔΡΑΚΟΣ