Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων στα ΤΕΕ

Κατηγορία πράξεων 2.3.2.β  Ενέργεια 2.3.2. Μέτρο2.3

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του Β κύκλου σπουδών των ΤΕΕ, οι οποίοι «λειτουργούν» μια εικονική επιχείρηση με κύριο χαρακτηριστικό την προσομοίωση με ρεαλιστικό τρόπο της λειτουργίας των πραγματικών επιχειρήσεων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ατομικές δεξιότητες όπως:

Αλλά και  επιχειρηματικές δεξιότητες όπως:

Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία έγινε πιλοτικά  το 2ο εξάμηνο του σχολικού έτους 2005 -06.

 


Εικονικές Επιχειρήσεις – Η εφαρμογή στο σχολείο μας

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε ως εξής : κατ΄αρχάς ενημερώθηκε ο Διευθυντής του σχολείου. Κατόπιν ενημερώθηκαν οι μαθητές της Α΄ τάξης του Β΄ κύκλου του τομέα της πληροφορικής σύντομα και περιληπτικά. Οσοι από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον σχημάτισαν ομάδα η οποία συνεδρίαζε για ένα 2-ωρο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Με την καθοδήγηση του καθηγητή Λάμπρου ΔΡΑΚΟΥ οι μαθητές συνέλαβαν την βασική ιδέα της εταιρείας και κατόπιν την βασική δομή της εταιρείας και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Ετέθησαν συγκεκριμένοι στόχοι και βάσει αυτών προχώρησε το πρόγραμμα. Μελετήθηκαν οι διαδικασίες ίδρυσης εταιρειών, συντάχθηκε καταστατικό, αποφασίστηκε και δημιουργήθηκε το οργανόγραμμα, ευρέθη κτίριο και προσωπικό μέσω των μικρών αγγελιών. Εγινε προσομοίωση συνεντέυξεων για επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επίδειξη του λογισμικού, κατάρτιση αρχικού προυπολογισμού, τιμολόγηση προιόντων και υπηρεσιών, σενάρια λειτουργίας, ομιλία από επιχειρηματία και τελικός απολογισμός.

Χρησιμοποιήθηκε το μεγάλο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου τόσο για τις συναντήσεις όσο και για την δουλειά υποδομής, λόγω του ότι διαθέτει σύνδεση με το internet (για χρήση του λογισμικού), video προβολέα, εκτυπωτή και κατάλληλο χώρο εργασίας και αποθήκευσης (μεγάλα τραπέζια για γραφική εργασία της ομάδας και ντουλάπες που κλειδώνουν για αποθήκευση των υλικών).                                                          
Η Εταιρεία – Το οργανόγραμμα

Γενικός Διευθυντής

Κατερίνα Σκοπέλου

 

                         Τεχνικός Δ/ντής                                   Υπεύθυνος Λογιστηρίου                           Υπεύθυνη Γραμματείας

                                                                                                        

                        Γιάννης Πολίτης                                       Γιώργος Σπυρόπουλος                                    Κέλυ Νάτση

 

Υπεύθυνος Software           Υπεύθυνος Hardware                                                Υπεύθυνος Πωλήσεων                  Υπεύθυνη Marketing

                                                                                                               

  Αριάν Φάνη                           Ραφαέλο Λιάρα                                                             Παύλη Ντάλτα                           Λεονόρα Πούκα

Η Εταιρεία σε λειτουργεία