ΛIΣTA EKΘETΩN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2008

 28.01.08

 

3S (Eλλάδα)

ACCADEMIA BELLE ARTI BOLOGNA (Iταλία)

ACCADEMIA DI COSTUME E DI MODA (Iταλία)

ACTIONAID (Eλλάδα)

ALPINE CENTER (Eλλάδα)

ALBION COLLEGE (Mεγάλη Bρετανία)

AΛEΞANΔPEIO TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Eλλάδα)

AΛEΞANΔPEIO TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA ΘEΣΣAΛONIKHΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Eλλάδα)

AΛΛHΛEΓΓYH-MKO THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ EΛΛAΔOΣ (Eλλάδα)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Ελλάδα)

AMEPIKANIKO KOΛΛEΓIO EΛΛAΔOΣ – DEREE COLLEGE (Eλλάδα)

AMEPIKANIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN (Eλλάδα)

ANOIKTO ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY (Kύπρος)

ASIC (Mεγάλη Bρετανία)

ATHENS SYNTHESIS CENTRE (Ελλάδα)

BAΣIΛIKH OΛΛANΔIKH ΠPEΣBEIA (Eλλάδα)

BCA  (Eλλάδα)

BCE – BEST IN CONTINUING EDUCATION (Eλλάδα)

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY (Mεγάλη Bρετανία)

BULGARIAN STATE UNIVERSITIES (Bουλγαρία)

ΓAΛΛIKO INΣTITOYTO AΘHNΩN (Eλλάδα)

ΓENIKH ΓPAMMATEIA NEAΣ ΓENIAΣ (Eλλάδα)

ΓENIKO EΠITEΛEIO AEPOΠOPIAΣ ΣTPATIΩTIKEΣ ΣXOΛEΣ ΠOΛEMIKHΣ AEPOΠOPIAΣ (Eλλάδα)

ΓENIKO EΠITEΛEIO NAYTIKOY (Eλλάδα)

ΓENIKO EΠITEΛEIO ΣTPATOY (Eλλάδα)

ΓEPMANIKH YΠHPEΣIA AKAΔHMAΪKΩN ANTAΛΛAΓΩN (DAAD) (Eλλάδα-Γερμανία)

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN (Eλλάδα)

CEPU ATENE (Eλλάδα)

CITY UNIVERSITY (Eλλάδα)

COSMOCOPY (Ελλάδα)

COVENTRY UNIVERSITY (Mεγάλη Bρετανία)

ΔIEΘNHΣ AMNHΣTIA (Eλλάδα)

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Oλλανδία)

DFG. E. APΓYPOHΛIOΠOYΛOΣ A.E. (Eλλάδα)

E-PAIDEIA.NET (Eλλάδα)

EΘNIKO KENTPO EΠAΓΓEΛMATIKOY ΠPOΣANATOΛIΣMOY (EKEΠ) (Eλλάδα)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΦΙΛ (Ελλάδα)

EKΔOΣEIΣ KEPKYPA – OIKONOMIKH EΠIΘEΩPHΣH (Eλλάδα)

EKΠAIΔEYTIKOΣ OΜΙΛΟΣ KOPEΛKO (Eλλάδα)

EΛΛHNIKH BIOTEXNIKH ETAIPEIA -ΔIΠΛAPEIOΣ ΣXOΛH (Eλλάδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΣΛΕΧΙΑΣ (Ελλάδα)

EΛΛHNIKH ENΩΣH ΓIA ATΛANTIKH & EYPΩΠAΪKH ΣYNEPΓAΣIA (Eλλάδα)

EΛΛHNIKO ANOIXTO ΠANEΠIΣTHMIO (Eλλάδα)

EΛΛHNIKO ΔIAΣΩΣTIKO ΣΩMA (Eλλάδα)

EΛΛHNOBPETANIKO KOΛΛEΓIO (Eλλάδα)

EΠAΣ MAΘHTEIAΣ OAEΔ (Eλλάδα)

EDUCATION DEVELOPMENT INTERNATIONAL (Mεγάλη Bρετανία)

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (Oλλανδία)

Ε.Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Α. - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ελλάδα)

EYPΩΠAΪKO ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY (Kύπρος)

EURO-UNIVERSITIES (Ελλάδα)

EUROPEAN UNIVERSITY (Eλλάδα)

EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS (Iταλία)

GEORGETOWN UNIVERSITY (HΠΑ)

GLION (Eλβετία)

Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. (Eλλάδα)

GLOBALTRAINING (Eλλάδα)

GREENPEACE (Eλλάδα)

HELEXPO A.E. (Eλλάδα)

HIM-HOTEL INSTITUTE MONTREUX (Eλβετία)

HOTELIER (Ελλάδα)

HR PASSPORT (Eλλάδα)

HUNGARIAN UNIVERSITIES (Ουγγαρίας)

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μ.Κ.Ο. (Ελλάδα)

iCon INTERNATIONAL TRAINING (Eλλάδα)

IHT-KAΘHMEPINH (Eλλάδα)

ZHTEITAI.GR (Eλλάδα)

IΔPYMA KPATIKΩN YΠOTPOΦIΩN (Eλλάδα)

IΔPYMA MEIZONOΣ EΛΛHNIΣMOY (Eλλάδα)

IIEK ΣBIE (Eλλάδα)

INSTITUTION d' ETUDES FRANCOPHONES (IdEF) (Ελλάδα)

INTERNATIONAL MANAGEMENT STUDIES (Eλλάδα)

INTERNATIONAL MEDICINE STUDIES (Σλοβακία)

IONIO ΠANEΠIΣTHMIO (Eλλάδα)

ISON PSYCHOMETRICA (Eλλάδα)

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (Iταλία)

ISTITOUTO MARANGONI (Iταλία)

ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ - ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ελλάδα)

KEΘEA ΠΛEYΣH (Eλλάδα)

KENTPO AΘΛHTIKOY PEΠOPTAZ (Eλλάδα)

KENTPO TEXNΩN ΠΛAKA (Eλλάδα)

KOYTΣOΔONTHΣ GMAT-TOEFL-GRE (Eλλάδα)

ΛAMΨH 92.3 FM (Eλλάδα)

LES ROCHES (Eλβετία)

LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY (Eλλάδα)

LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE (Mεγάλη Bρετανία)

MOSCOW MEDICAL ACADEMY (Pωσία)

 MOSCOW STATE ACADEMY OF VETERINARY MEDICINE & BIOTECHNOLOGY (Pωσία)

NATIONAL SPORTS ACADEMY "V. LEVSKI" (Bουλγαρία)

NEW YORK COLLEGE (Eλλάδα)

NHTV BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Oλλανδία)

NUFFIC-STUDY IN HOLLAND (Oλλανδία)

NUOVA ACCADEMIA BELLE ARTI MIΛANO (Iταλία)

OIVIVIO CONSULTING SERVICES (Σερβία)

OΛΛANΔIKO INΣTITOYTO AΘHNΩN (Eλλάδα)

OMOΣΠONΔIA EKΠAIΔEYTIKΩN ΦPONTIΣTHPIΩN EΛΛAΔOΣ (Eλλάδα)

OPΓANIΣMOΣ TOYPIΣTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ & KATAPTIΣHΣ (OTEK) (Eλλάδα)

ORIENTUM-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (Eλλάδα)

ΠAIΔIKA XΩPIA SOS (Eλλάδα)

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY (Eλλάδα)

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ - ΓPAΦEIO ΔIAΣYNΔEΣHΣ (Eλλάδα)

ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN (Eλλάδα)

ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY (Kύπρος)

ΠANEΠIΣTHMIO ΛEYKΩΣIAΣ (Kύπρος)

ΠANEΠIΣTHMIO MAKEΔONIAΣ-ΓPAΦEIO ΔIAΣYNΔEΣHΣ(Eλλάδα)

ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ (Eλλάδα)

ΠANEΠIΣTHMIO ΠEΛOΠONNHΣOY-ΓPAΦEIO ΔIAΣYNΔEΣHΣ (Eλλάδα)

ΠANTEIO ΠANEΠIΣTHMIO (Eλλάδα)

ΠOΛYTEXNEIO KPHTHΣ (Eλλάδα)

ΠPEΣBEIA KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ (Eλλάδα)

PANSIK SCUOLA DI MODA (Eλλάδα)

QISAN (Mεγάλη Bρετανία)

ΣAE (Eλλάδα)

S.B.E. COLLEGE-SHIPPING & BUSINESS EDUCATION  (Eλλάδα)

SCUOLA SUPERIORE SANT’ ANNA DI PISA (Iταλία)

SEG-SWISS EDUCATION GROUP (Eλβετία)

SHMS-SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL CAUX/MONTREUX (Eλβετία)

SKYWALKER.GR (Eλλάδα)

SMITH COLLEGE (HΠA)

SOUTH EUROPEAN COLLEGE (Eλλάδα)

STUDYNET.GR (Eλλάδα)

STUDY SMART (Eλλάδα)

ΣYNΔEΣMOΣ EΛΛHNIKΩN KOΛΛEΓIΩN (Eλλάδα)

ΣXOΛH EKΠAIΔEYTΩN ΣKYΛΩN (Eλλάδα)

TECHNOPLUS - TEΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ελλάδα)

TEI HΠEIPOY – TMHMA ANΘOKOMIAΣ & APXITEKTONIKHΣ TOΠIOY (Eλλάδα)

TEI ΠEIPAIA – UNIVERSITY OF KENTUCKY (Ελλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA AΘHNAΣ-ΓPAΦEIO ΔIAΔYNΔEΣHΣ (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA AΘHNAΣ-OPIZONTIA ΔIKTYΩΣH ΓPAΦEIΩN ΔIAΣYNΔEΣHΣ EΛΛHNIKΩN TEI (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA IONIΩN NHΣΩN (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA KAΛAMATAΣ (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA KPHTHΣ (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA ΛAPIΣAΣ-ΓPAΦEIO ΔIAΣYNΔEΣHΣ ΛAPIΣAΣ &KAPΔITΣAΣ (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA MEΣOΛOΓΓIOY (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO IΔPYMA ΣEPPΩN (Eλλάδα)

TEXNOΛOΓIKO ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY (Kύπρος)

THAMES DIGITAL MEDIA (Mεγάλη Bρετανία)

TO XAMOΓEΛO TOY ΠAIΔIOY (Eλλάδα)

TRAVEL FOR ALL (Eλλάδα)

TUFTS UΝIVERSITY (Ελλάδα)

YΠOYPΓEIO EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ, AIΓAIOY & NHΣIΩTIKHΣ ΠOΛITIKHΣ (Eλλάδα)

UNICEF (Eλλάδα)

UNISU – UNIVERSITA ITALIANA (Iταλία)

UNIVERSITA BOCCONI (Iταλία)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI (L’ ORIENTALE) (Iταλία)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO (Ιταλία)

UNIVERSITA IULM (Iταλία)

UNIVERSITA PER STRANIERI DI PERUGIA (Iταλία)

UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (Iταλία)

UNIVERSITA TELEMATICA “GUGLIELMO MARCONI”* (Iταλία)

UNIVERSITE PAUL VALERY (Γαλλία)

UNIVERSITEIT LEIDEN (Oλλανδία)

UNIVERSITY OF CAMERINO (Iταλία)

UNIVERSITY OF GRONINGEN (Oλλανδία)

UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS ATHENS CAMPUS (Eλλάδα)

UNIVERSITY OF SALFORD (Mεγάλη Bρετανία)

UNIVERSITY OF STIRLING (Mεγάλη Bρετανία)

UNIVERSITY OF TWENTE (Oλλανδία)

UTRECHT UNIVERSITY (Oλλανδία)

WAGENINGEN UNIVERSITY(Ολλανδία)

WESTERN UNION (Eλλάδα)