Φ. Σακελλαρίδη

Κεντρική σελίδα
Ειδήσεις - Νέα
Αρχείο - Βιβλιοθήκη
Προγράμματα
Επικοινωνία
Περιεχόμενα
Παλιά Αρθρα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: Κάτοχος της υπ.Αριθμ.6982/σχετ6787/17-12-98 και της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Εγγεγραμμένη στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων με αριθμό μητρώου 1415.

ΕΛΨΕ: Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

ΕΕΣΚΕΨΟ: Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας.

ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.:Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

ΣΕΣΕΠ:Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Μητρώο Αξιολογητών: Ενταγμένη στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας με αριθμό 519. Ενταγμένη στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, κατά την 417η Συνεδρίαση της 9/8/2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμόν 113613/9-11-2006.

Μητρώο Στελεχών Σ. Υ. Υ.:Εισαγωγικό μητρώο στελεχών Σ.Υ.Υ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Ενταγμένη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με αριθμό μητρώου Α 65.

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (.doc)                                      Βιογραφικό σημείωμα (.pdf)

  Τελευταία ενημέρωση : 03/03/2011                                                                    Κατασκευή - Επιμέλεια Λ. ΔΡΑΚΟΣ