Ημερίδα για ΚΕΣΥΠ

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Αρχείο - Βιβλιοθήκη
Προγράμματα
Επικοινωνία
Περιεχόμενα
Παλιά Αρθρα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΕΣΥΠ–ΓΡΑΣΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4 ΝΕΩΝ ΚΕΣΥΠ ΚΑΙ 100 ΝΕΩΝ ΓΡΑΣΕΠ»

Πέμπτη 26 Απριλίου 2007, Αίθουσα «Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων»,  Π. Κυριακού 24, Αθήνα

9.30 - 10.00 π.μ.              Προσέλευση

10.00 - 10.30 π.μ.            Χαιρετισμοί

§       Δημήτριος Βλάχος, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

§       Στέφανος Τζέπογλου, Αντιπρόεδρος Π.Ι.

§       Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, Διευθυντής ΣΕΠΕΔ

§       Εκπρόσωπος Ε.Υ.Δ., ΕΠΕΑΕΚ

10.30- 11.00 π.μ.             Στέφανος Τζέπογλου, Αντιπρόεδρος Π.Ι, Μ. Αλιφεροπούλου,

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο Πράξεων Κατηγορίας Β΄ ΚΠΣ και Γ’ ΚΠΣ (1ο ΕΠΕΑΕΚ και 2ο ΕΠΕΑΕΚ)

11.00 -11.30π.μ                   Στελέχη Δ/ΝΣΗΣ ΣΕΠΕΔ: Α. Χαριτίδου, Α, Αθανασίου, Ι. Αμπατζόγλου

                                                        Ανάλυση Διαδικασιών Υλοποίησης Δράσεων  που αφορούν τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ

11.30 π.μ- 12.00μ.μ.       Διάλειμμα - Καφές

12..00- 12.30 μ.μ.            Κων. Καφετζόπουλος, Υπεύθυνος του Έργου, Μ. Μπαμπά, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Έργου

                                          Κεντρικός άξονας, Στόχοι και Δράσεις του Έργου

12..30- 13.00μ.μ.             Μ. Κατσαμάνη, Διαχειρίστρια «Νέστωρ»

                                          Δομή και λειτουργία του Δικτύου «Νέστωρ»

13.00-14.00 μ.μ.              Η. Σκαλτσάς, Ε. Καραμέτου,  Φ. Καρναβά, Στελέχη Τεχνικοοικονομικής Στήριξης του έργου, Δ. Παπαδημητρίου, Υπεύθυνη Παρακολούθησης Προγραμμάτων ΚΕΣΥΠ

Ανάλυση Διαδικασιών Υλοποίησης των Ημερών Σταδιοδρομίας και των Δράσεων των προγραμμάτων

14.00- 14.15 μ.μ.             Συζήτηση

14.15 μ.μ. – 15.30 μ.μ.    Γεύμα   


  Τελευταία ενημέρωση : 03/03/2011                                                                    Κατασκευή - Επιμέλεια Λ. ΔΡΑΚΟΣ