Μποτσιβάλη Ελένη-Αγγ.

Κεντρική σελίδα
Ειδήσεις - Νέα
Αρχείο - Βιβλιοθήκη
Προγράμματα
Επικοινωνία
Περιεχόμενα
Παλιά Αρθρα

 

Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης Κλάδου ΠΕ 13 (Νομικών-Πολιτικών Επιστημών) με οργανική θέση στο 52ο Γυμνάσιο Κολωνού.

 

2005-2008 : Εκπαιδευτικός Σύμβουλος ΣΕΠ - Υπεύθυνη Γρασέπ του 5υ Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής.

2008-2011 : Εκπαιδευτικός Σύμβουλος ΣΕΠ- Υπεύθυνη Γρασέπ του 7ου Γυμνασίου Αθηνών

 

 

 Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (.pdf)                                      Βιογραφικό σημείωμα (.pdf)

  Τελευταία ενημέρωση : 23/10/2012                                                                    Κατασκευή - Επιμέλεια Λ. ΔΡΑΚΟΣ